İhracaat Gümrüklemesi

 •  Faturası düzenlenmesi,
 • Gümrük beyannamesi tanzimi,
 • A.T.R, EUR 1, Form A, Menşe Şahadetnamesi v.b. belgelerin tanzimi ve Oda tasdikleri,
 • İhracatçı Birlikleri tasdiki, üyelik kayıtları,
 • Gümrük çıkış  beyanname tanzimi ve sonuçlandırılması,
 • Gümrük beyannamelerinin kapanışları,
 • Geçici çıkışlarda süre takibi,
 • Evrak teslimatı,
 • Varış Ülkesine Göre Kara,Hava,Deniz Yolu Nakliye organizasyonlarını yapmak,
 • Yurt Dışı Firmalarının istemiş olduğu Invoıce,PackingList, tanzim etmek,
 • Uluslararası Sigortaları tanzim etmek,
 • Satışa konu yurt Dışı Ülkelerin Gümrük Mevzuatlarını araştırmak doğru belge ve bilgi akışını sağlamak,
 • A.TR,EUR.1, Menşei Şahadetnamesi, ABC Form-A,Kontrol Belgesi, Invoıce, Packing List, Sağlık Sertifası vb. belgelerin Ülke Durumuna Göre Ticaret Odası, Valilik, Konsolosluk Tastiklerini Yapmak.

İthalat Gümrüklemesi

 • Ordino alımı,
 • İthalat evraklarının firmanızdan alımı,
 • G.T.İ.P. tespiti,
 • Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin sonlandırılması,
 • Gümrükleme işlemi biten malların deponuza teslimi,
 • Maliyet hesaplamaları,
 • Teminat mektubu işlemler ve çözümü,
 • Gümrüklü eşyayı talep edilen yere ulaşımında nakliye desteği sağlamak ve gerekli olan tüm işlemler de çözüm ortağı olunması ve hizmet verilmesi

Diğer Hizmetlerimiz

 • Yatırım teşvik işlemleri,
 • DİİB işlemleri,
 • Yatırım ve proje danışmanlığı,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Tarım ve Köy işleri Bakanlığı,
 • Sanayi Bakanlığı,
 • TSE,
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı,
 • Gümrük Müsteşarlığı,
 • İş-Güm (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı),
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Dış İşleri Bakanlığı İzin ve belge takibi,
 • Hava, kara, deniz nakliye hizmetleri organizasyonu.

Lojistik Hizmetlerimiz

 • İhracat yükleme organizasyonu,
 • İthalat yükleme organizasyonu,
 • İhracat ve ithalat yük ve sigorta işlemleri,
 • İhracat özet beyan sevk işlemleri ( NCTS T1 ).

Teslim

Taşımalarda Kullanılan Teslim Şekilleri

EXW = İş Yerinde Teslim / Ex Works

FCA = Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim / Free Carrier

CPT = Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To

CIP = Taşıma Ücreti, Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage And Insurance Paid To

DAT = Terminalde Teslim / Delivered at Terminal

DAP = Yerinde Teslim / Delivered at Place

DDP = Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid

Yalnızca Deniz Ve İç Suyu Taşımacılığında Kullanılan Teslim Şekilleri

FOB = Gemide Bordasında Teslim / Free On Board

FAS = Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim / Free Alongside Ship

CFR = Mal Bedeli Ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim / Cost And Freight

CIF = Mal Bedeli, Navlun Ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Cost, Insurance And Freight