Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yetkilendirilmek üzere yapılan başvurunun ardından müşavirin hazırladığı dosyada dilekçenin dışında gümrük genel tebliğinin de bulunması gerekmektedir. Gümrük genel tebliği ekinde yer alan başvuru formunun dışında, taahhütname, vekalet bildirgesi ile adli sicil belgesinin yanında 2 adet fotoğraf ile dolaylı gümrük hizmeti sunacağına dair temsil sureti ile faaliyet gösteren firmadan ayrılmış olduğuna dair Ticaret Sicil Gazetesi ve son belge olarak da  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği faaliyetini tüzel kişilik olarak yürütmeyi tercih ediyor ise firmaya ortak olduğuna dair ticaret sicil gazetesi örneğini de belgeler arasına eklemelidir.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri başvurusunun nereye yapılacağı ve işlemin ne kadar süreceğine dair bilgisi bulunmayan gümrük müşavirleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilmeleri için Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen ekler tamamlanarak dilekçe işe birlikte bakanlığa iletildiğinde müşavirin işlem dosyasıyla birlikte incelenmeye uygun görüldüğü taktirde gümrük müşaviri yetkilendirilmektedir ve gerekli sistemsel tanıtımlar yapılır. Tüm bu işlemler yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği için tebliğ ardından 15 gün içerisinde sonlandırılmalıdır.

Gümrük müşaviri ya da gümrük  müşavir yardımcılığı hak eden kişilerin belirli bir harç yatırması gerekmektedir. Gümrük müşavirliği için yatırılması gereken harç 2.069,030 TL ve gümrük müşavir yardımcılarının ise 1.033,75 TL harç yatırılmalıdır. Yatırılacak olan harçların vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. Harcın yatırılmasının ardından yetkilendirme belgenizi alabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir