4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında geçici maddelere konulmakta olan hükümler doğrultusunda gümrük müşavirliği hakkında gelecekte gümrük müşavirliğinin meslek kuruluşu şeklinde örgütlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda düşünüldüğünde tıpkı yeminli mali müşavirlik hizmeti gibi yeminli gümrük müşavirlik hizmeti oluşturmak nihai bir amaç olarak ön planda tutulmaktadır. Fakat gümrük müşavirliği günümüzde hala örgütlenmeye başlamamış bir meslek grubudur ve kurumsallaşma şuanda söz konusu değildir. Ayrıca gümrük müşavirliğinin gelecekte daha büyük bir öneme sahip olabilmesi için gümrük müşavirlerinin çalışmakta oldukları firmada sadece sıradan bir gümrükten mal çekiminden daha önemli bir konumu olduğunu ve mesleğin daha geniş bir açılıma sahip olduğuna dair firma mekanizmalarını ikna etmeleri gerekmektedir. Bu sayede yeminli gümrük müşavirleri de tıpkı yeminli mali müşavirler gibi hak ettikleri konuma çok hızlı bir şekilde ulaşabilirler.

Gümrük müşavirleri tüzel kişilik oluşturularak yürütülmekte olan gümrük müşavirlik şirketlerinde aynı zamanda şirket ortakları aynı şekilde kurulmuş herhangi bir gümrük müşavirliği şirketinde de ortak olarak yer alabilirler. Tabii gümrük müşavirlerinin bu faaliyet dışında çalışan şirketlere de ticaret kanunlarında belirtilen hükümler çerçevesinde ortak olmaları mümkün olabilir.

Gümrük müşavirlerinin gelecekte daha önemli bir yere sahip olabileceği doğrudur. Üstelik gümrük müşavirleri gerek disiplin cezalarının uygulanmasını sağlaması gerek yetkili amirin belirlenmesi gerekse yazışma yerinin belirlenmesi açısından Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olmasının yanında Gümrük Müşavirleri Derneği’ne de üye olması zorunlu tutulmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir