Gümrük müşaviri olmak isteyen kişilerin öncelikle gümrük müşaviri yardımcılığı yapmaları gerekmektedir. 2 yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yapmış olan kişilerin gümrük mevzuatında belirtilen ve gümrük bakanlığı tarafından yapılan iktisadi, ticari ve mali konuları kapsamakta olan sınavda başarı gösteren kişiler gümrük müşavirliği yapabilmeye hak kazanırlar.

10 yıl süre ile Gümrük İdaresinde çalışmış olan kişiler, eğer çalışma sürelerinin 3 yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdür, gümrük baş müdür yardımcısı veya gümrük muhafaza baş müdür yardımcısı olarak geçirmiş iseler ya da görevlerinden istifa ederek ya da emekliye ayrılarak son verenler gümrük müşavir yardımcısı olma şartlarında belirtilen 1inci fıkradaki koşulları taşıyorlar ise gümrük müşavirliği için gerekmekte olan staj koşuluna tabii tutulmadan gümrük müşavirliği için yapılmakta olan sınava katılabilirler. Üstelik bu kişilere talep edildiği durumlarda staj ya da sınav koşuluna bakılmaksızın Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi verilebilmektedir.

Gümrük idaresinde gümrük baş müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük uzmanı, kontrolör, gümrük müfettişi, daire başkanı veya daha üst seviyede 10 yıl süre ile çalışmış kişiler, bu süre sonunda görevlerinden istifa etmiş ya da emekliye ayrılmış iseler Gümrük Müşaviri Yardımcısı olabilmeleri için 1 inci fıkra da belirtilen koşulları taşıdıkları halde  sınav ve staj koşullarına tabii tutulmadan gümrük müşavirliğine hak kazanmış olurlar.

Gümrük Müşavirliğinin 1. ve 2. Fıkrasında belirtilen koşulları yerine getirmekte olan adayların gerekli belgeleri tamamlamaları halinde 60 gün içerisinde Müşteşarlıkça Gümrük Müşavirliği izin belgesini almaya hak kazanırlar. Gümrük Müşavirleri 60 gün sonra aldıkları izin belgesinin ardından mesleki faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlayabilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir