Gümrük Müdürlükleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 225. Maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda ihracat ve ithalat ile uğraşmak isteyen firma ya da şahısların gümrükleme işlemlerinin sonuçlandırılması için yetkilendirilmiş kurumlardır.

Gümrük Müşavirleri tarafından yapılmakta olan gümrük işlemleri 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir. İlk teknikte firmalar eğer isterse bağlı bulundukları bölgede yer almakta olan Gümrük Müdürlüklerine giderek firma adına kendileri doğrudan iş takibi yapabilmek için şifre talep ederek gümrükleme işlemlerini kendileri yapabilmektedir. Fakat Gümrük Mevzuatı’nın kapsamı geniş olduğu için yapılabilecek en ufak bir ayrıntı dahi kabul edilmemektedir. İkinci teknikte ise firma ya da şahıstan alınan vekaletnameye istinaden firma ya da şahıslar adına Gümrükler de Gümrük işlemlerinin temsil yolu ile takip eden, sonuçlandıran ve kendilerine Müsteşarlık tarafından Gümrük Müsteşarlığı izni verilen kişiler tarafından Gümrük işlemlerinizin tamamını gerçekleştirebilirsiniz.

Dış ticaret sektörü ile bağlantılı olarak hizmet sunmakta olan Gümrük Müsteşarlığı ülkemizin önemli sektörleri arasında yer almaktadır. Gümrük müsteşarları gümrük işlemlerinin mevzuat gereğince belirtilen şartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlayabilmek için görevlendirilmiştir. Ayrıca gümrük vergileri ve gümrük idarelerince tahsil edilmekte olan farklı vergilerin doğru şekilde tahsil edilmesini sağlamak için görevlendirilmiştir. Üstelik gümrük işlemlerini kendi gerçekleştiren firmalara danışmanlık hizmeti vermek ile görevlendirilmişlerdir. Günümüzde Türkiye’de hizmet vermekte olan 5 adet Gümrük Müsteşarlığı Derneği bulunmaktadır ve bu derneklere kayıtlı olan kişi sayısının ise 1500 olduğunu bilmelisiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir