Gümrük Müşaviri olmak isteyen kişilerin öncelikle Gümrük Müşavir Yardımcılığı yapması gerekmektedir. Bu neden ile Gümrük Müşavir Yardımcısı kariyerlerinin başlayabilmesi için gerekli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Gümrük Müşavir Yardımcısı olmak isteyen kişilerin mutlaka T.C. vatandaşı olması, medeni haklarını kullanabilmeleri için ehliyetlerinin olması, kamu haklarını kullanmalarına engel teşkil edecek herhangi bir durum söz konusu olmaması ve taksirli suçlar dışında kalan; affa uğraşmış olan suçlar dahil olmak üzere, ağır hapis cezalarına ya da beş yıldan fazla süre ile hapis veya kaçakçılık, zimmet, ihtilas, rüşvet ve yüz kızartıcı diğer suçlardan herhangi birinden hüküm yememiş olmalarının yanında resmi ihale ya da alım satımlara fesat karıştırmamış olmak ayrıca devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı gibi durumlardan hüküm giymemiş olmamaları gerekmektedir.

Gümrük müşavir yardımcısı olmak isteyen kişilerin kesinlikle ceza ve disiplin soruşturmaları sonucunda memuriyetlerinin son bulmamış olması gerekir. Ayrıca Gümrük Müşavir Yardımcısı olmak isteyen kişilerin en az lisans seviyesinde öğrenim sunan fakülte ya da yüksek okullardan birinden ya da ülkemizde denkliği bulunan Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı Yüksek Öğrenim kurumlarından mezun olan kişiler başvuru yapabilir. Gümrük Müşavir Yardımcılığına başvuru yapacak olan lisans programları arasında hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarından birinden mezun olmaları gerekmektedir.

Ayrıca diğer öğretim kurumlarından birinden lisans seviyesinde mezun olan alt bendinde belirtilmekte olan bilim dallarından lisans üstü seviyesinde diploması bulunan veya ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ya da Avrupa Birliği konularında uzmanlık programında eğitim vermekte olan yüksek okullardan mezun olan kişiler için uygun mesleklerden biridir.  Ayrıca gümrük müşavir yardımcılığı yapacak olan kişiler staj için 1 yıl süre ile gümrük müşavirinin yanında çalışması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir